യു. കെ. കെ. സി. എ കൺവൻഷൻ ജൂലൈ 8

പതിനാറാമത് യു. കെ. കെ. സി. എ കൺവൻഷൻ ജൂലൈ-8 ചെൽത്തൻഹാമിലെ ക്ലബ് റേസ് കോഴ്സ് .Venue: Jockey Club Racecourse, Evesham Road, Prestbury, Cheltenham GL50 4SH പതിനാറാമത് U....read more

ലെസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ദശാബ്ദിയും മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് കൺവൻഷനും

മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ്റീജിയണൽ കൺവൻഷനും ലെസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ദശാബ്ദിയും ഒന്നിച്ചു ഏപ്രിൽ 22 ന് ലെസ്റ്ററിലെ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് ചർ....read more

ക്നാനായ ദർശൻ

ക്നാനായ ദർശൻ - മെയ് 21 യു. കെ. കെ. സി. എ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തുറന്ന സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗ്രേറ്റ്ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാ....read more

ഇപ്സ്വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഉത്ഘാടനം

UKKCA യുടെ പുതിയ യൂണിറ്റായ ഇപ്സ്വിച്ച് യൂണിറ്റിൻറ്റെ ഉത്‌ഘാടനം മെയ് 20 11.30 നു സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹാളിൽ വച്ച് സീറോ മലബ....read more

UKKCA Sports Day ഏപ്രിൽ 29

യു. കെ. കെ. സി. എ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ സ്പോർട്സ് ഡേ ഏപ്രിൽ 29 ന് ബിർമിങ്ഹാമിലെ വിൻഡ്‌ലി ലെയ്ഷർ സെൻ....read more